Kamery v domácnosti s WIFI

Wifi kamera je po technickej stránke
Wi-fi kamera je po technickej stránke malá kamera, ktorú môžete položiť a zväčša aj zavesiť, napríklad na stenu či hore nohami na strope. Potrebuje svoje napájanie, alebo je riešená cez batérie. Majú rôzny dizajn, rôznu cenu a samozrejme aj funkcie. Z tých, čo stoja za zmienku a patria pomaly za štandard, sú napríklad.monitorování.jpg

  • Nočné videnie, alebo videnie v zlých svetelných podmienkach
  • 360° uhol, prípadne aspoň uhol ovládateľný na diaľku
  • Full HD rozlíšenie
  • Prenášanie zvuku
  • Alarm rozozvučniaci pri narušení poľa
  • Časovač
  • Aktivátor upozornení na mobile

V základe je Wifi kamera malé zariadenie, ktoré je neustále pripojené na internet. Je schopné reagovať na pokyny zadané cez mobilný telefón cez aplikáciu.
Wifi kamera je po funkčnej stránke
Po funkčnej stránke pri Wifi kamerách počítame s tým, že snímajú prostredie pred sebou, alebo jednoducho v rádiuse, pre ktorý ju chceme použiť. Môže zároveň snímať zvuk. Bežný typ kamier funguje nepretržite a vy sa len môžete prihlásiť cez mobil a sledovať napríklad pestúnku s dieťaťom, alebo situáciu na dvore. Skontrolovať, či už prišlo auto na váš dvor, či sa svieti, pes je na svojom mieste, alebo sú okná a dvere na svojom mieste.
Sofistikovanejšie kamery do domácnosti sú schopné pri narušení zorného poľa odoslať fotografiu na email a upozorniť v aplikácií o pohybe. Reálne tak získate ihneď správu o tom, že sa niečo zmenilo. Ak kameru chcete používať vo vstupnej hale svojho domu a bývate sám, alebo ste na dovolenke s rodinou, nepochybne bude informácia o pohybe vo vašej hale veľmi cennou a rád sa pozriete na to, kto sa tam pohybuje.inteligentní domácnost.jpg
Pozor na GDPR
Tak ako pri každej jednej kamere, ktorá sníma viac ako len vaše súkromie, je nutné myslieť aj na platnú legislatívu. GDPR naposledy poriadne sprísnil pravidlá pre snímanie priestorov kamerami. Neverejné miesto, vaše súkromné na dome, by malo byť vaše súkromné,. No aj tu sú diery v systéme. Ak sníma kamera exteriér a verejný priestor, hoci len okrajovo, je potrebné mať vypracovaní projekt ku kamerám v zmysle nariadení GDPR – dokumentácia zahŕňa spôsob nakladania so záznamom, kompletný súhrn všetkých zdrojov a systémov, ktoré majú prístup k záznamom a na záznam kamerou je nutné upozorniť viditeľnými ceduľkami dokonca v konkrétnom rozmedzí, ak by šlo o dlhý plot. Verejné priestranstvo tak kamerou nezachycujte, pretože sa dostávate do sporu s ktorýmkoľvek dotknutým susedom. Úrad, v ktorého kompetencií sú kamery je Úrad pre ochranu osobných údajov.