Tlak na deti v Číne


Posledných pár rokov sme počúvali o samovraždách mladistvých v Číne. Ale čo tomu predchádzalo?
Študenti v Číne sa memorujú vedomosti a sedia nad knihami, len užitočnosť získaných vedomostí je v realite otázna. O čínskom vzdelávacom systéme, ktorého ťažisko leží v skúške tzv. gaokao,sme sa dozvedeli pár vecí. Žiaci pri tomtrpia psychicky aj fyzicky. Sú pod tlakom z každej strany, či už to sú učitelia, rodičia alebo verejnosť. Záverom všetkého sú depresie, fyzické tresty a samovraždy.

škola
 
GAOKAO
V Číne je 31 miliónov študentov a tým sa stáva krajinou s najväčším počtom ľudí na univerzitách či školách. Každý jeden musí prejsť touto skúškou.  Je to vstupná skúška vyššieho vzdelávania, podobné ako u nás maturita, ale v Číne sa to koná na vysokých školách.

mateřská školka

Koná sa od 7.-8. júna. Je to test, ktorý zahŕňa povinné predmety ako sú napríklad čínština, matematika, angličtina a výberové predmety: fyzika, chémia, biológia, história, politika, geografia a ďalšie. Gaokao zároveň slúži ako kľúčový ukazovateľ v živote tých, ktorí potrebujú vyššie vzdelanie na uskutočnenie svojich cieľov. Naopak je tu aj tá horšia stránka, kedy učitelia neustále sledujú schopnosti žiakov na zvládnutie tejto skúšky a zadávajú viac a viac testov, aby zvýšili ich šance na úspešné zvládnutie záverečnej skúšky. Všetko toto spočíva v učení sa obrovského množstva teoretických informácií bez praktickej stránky. Pri vzdelávaní tak chýba kritické myslenie, neberú sa do úvahy osobné kvality ani talent.V dnešnej dobe podstupuje testovanie viac ako deväť miliónov študentov ročne.
 
Každý jeden rodič súťaží s tými ostatnými, aby to jeho dieťa malo čo najvyššie možné dosiahnuté vzdelanie. V tejto krajine sú ľudia presvedčený, že ak zlyhá dieťa, je to zlyhanie rodiča samotného. A preto v Číne dochádza k fyzickým trestom ak dieťa občas zlyhá.
Za zlyhanie, či neúspech sa považuje aj to, ak dieťa nie je na prvom mieste alebo nedostane jednotku.
 
Už od prvých dní na škole sa na deti tlačí, aby sa učili naspamäť všetky dostupné fakty.  Nie je nič výnimočné, ak dieťa v triede odpadne. Pri ženskom pohlaví lekári dokonca predpisujú hormonálnu antikoncepciu, aby nemenštruovali počas dôležitých skúšok. V tejto krajine je samozrejmosťou, že po skúškovom období sa zvyšuje počet študentov trpiacich depresiami a bohužiaľ aj tých, ktorý nevidia iné východisko ako samovraždu.
 
Nakoľko sa mladistvý venujú naplno vzdelávaniu, nezostáva im čas na nič iné a majú deficit v ostatnom. Nie sú kreatívny ani iniciatívny. Tento prístup zabíja ich individualitu a myšlienkové prúdy. Nerozvíjajú svoje sociálne ani fyzické schopnosti či podnikavosť.

mozek
 
Bohatí si môžu dovoliť podplatiť zodpovedných na školách, aby ich ratolesti dosiahli čo najvyššie vzdelanie a tak sa im otvorili širšie obzory. No chudobní majú neúmerne zaťažené podmienky na to, aby v tejto skúške dobre obstáli a aby sa presadili.