Zvýšte bezpečnosť domácností protipožiarnymi konštrukciami

Bezpečnosť a kvalita stavebných objektov rok čo rok rastie. Ako prvé vás asi napadne znižovanie spotrebovanej energie objektov, na čom sa neustále pracuje a materiály sa prispôsobujú novým normám a vlastnostiam. Stavebný objekt má ale viac požiadaviek ako je napríklad odolnosť, stabilita, zvuková nepriezvučnosť a v neposlednom rade protipožiarna ochrana.
Čo to ale vlastne protipožiarna ochrana znamená? Je to naša snaha prispôsobiť materiály proti vzniku požiaru a ak už k nemu dôjde, zvýšiť dobu horenia na čo maximálnu, tak aby daný objekt nestratil svoje vlastnosti a funkčnosť. Takéto objekty sa nazývajú požiarne uzávery a ide napríklad o protipožiarne dvere, protipožiarne okná, steny, či fasády.

plán kreslenie

Ak sa bavíme o protipožiarnych dverách, je logické, že ich materiálom bude hliník v kombinácii s protipožiarnym sklom. Ako ale rozlíšiť a správne vybrať protipožiarne dvere? Kľúčom je pochopiť označenie. Často sa stretávame s označením EI, čo znamená, že je tento uzáver brániaci šíreniu požiaru. Ďalšími označeniami môžu byť EW (obmedzujúce šíreniu požiaru) a S,C, pričom S znamená dymotesnosť a C spôsob uzatvárania. Obvykle označenie obsahuje číslo, ktoré predstavuje počet minút, počas ktorých je materiál schopný horieť a zároveň plniť svoju funkciu. Samotný výber teda závisí na vašich požiadavkách. Či už ide o dvere a otvory do vlastnej domácnosti alebo určené pre firmy a do administratívnych budov – komplikovanejšie, tvorené viacerými profilmi s lepšími tepelno-technickými vlastnosťami. V budovách pre verejnosť sa riadime predpísanými normami a vlastnosťami týchto uzáverov.

miestnosť dvere

Cenník oceľových protipožiarnych dverí sa pohybuje približne okolo tristo eur, no cenová ponuka je maximálne závislá na type, rozmeroch a vlastnostiach dverí. Vytvorenie individuálnej cenovej ponuky je teda nutnosťou.