Začiatočné info pre potencionálnych podnikateľov


Začínať podnikať sa zo všetkého najskôr začína myšlienkou, vlastne myšlienkou, ktorá by mohla fungovať aj v praxi. Pre niekoho je možno ťažký už tento prvý krok, každopádne druhý, realizácia do praxe je ťažší, ale zasa nie nemožný. Na jednej strane síce máme konkurenciu v podobe mnohých služieb či podnikov, ale na druhej strane sa aspoň môžeme inšpirovať, ale nie je to pravidlo. Môžeme sa odvážiť skúsiť realizovať svoj, alebo vylepšený či upravený nápad, ktorý by mohol byť v rámci nášho obyvateľstva niečim novým. Ale to už je samozrejme na každom zvlášť. Vo všetkých týchto prípadoch však môžeme využiť výdobytky dnešnej doby a ako inak, aj internet. Vlastne internet sa stal už základom, minimálne pre učitú informačnú stránku ktorá nabudí dojem solídnosti, ale aj kvôli reklame či v prípade záujmu, zhotoveniu e-shopu. Alebo i v prípade, kedy sa vaša podnikateľská činnosť bude zameriavať na poskytovanie internetových, webových služieb.

analýza

•         Vhodný, ale i úprimný smer
Akou cestou ísť, v akom odvetví vlastne podnikať? Vhodným a úprimným smerom som chcel naznačiť rozhodnutie, ktoré bude pravdivo odpovedať vašim skúsenostiam, znalostiam, alebo minimálne aspoň záujmu k určitému odvetviu. Malo by ísť o činnosť, v ktorej si veríte a máte s ňou skúsenosti, alebo sa v tom smere skrátka cítite šikovní.

•         Živnosť a s.r.o.
Existujú rôzne zákony a normy a bolo by vhodné rozhodnúť sa na základe nich. Každopádne sa odporúča využiť právna forma a tým pádom i informácia o výhodách, ktoré budete mať právo ako podnikateľská osoba využívať.

•         Registrácia živnosti alebo spoločnosti
Ak si sľubujeme úspech, či vlastne ak sa vôbec rohodneme pre založenie našej činnosti, našu živnosť alebo spoločnosť musíme zaradiť do zoznamu ostatných registrovaných podnikov. Štátna, teda oficiálna registrácia môže údajne prebehnúť aj do piatich dní. Pri registrovaní  je potrební zvážiť, do akej sféry chceme našu činnosť zapísať. Výrobnej, obchodnej, alebo poskytujúcej služby?

isk

•         Online
Ak sa rozhodnete prevádzkovať internetový obchod, je to pravdepodobne najjednoduchšia a najslobodnejšia cesta, ktorá sa vďaka tomu stáva u mnohých začínajúcich podnikateľov populárna.