Energetický certifikát ako povinná súčasť kolaudácie

Ak rozmýšľate o výstavbe vlastného rodinného domu, sú isté záležitosti, ktoré sú povinnosťou. Mať energetický certifikát je jednou z nich. Bez neho kolaudačný proces nebude úspešný. Platí to aj pre ostatné typy budovy či po významných obnovách.

K čomu je potrebný energetický certifikát?
Už z názvu vyplýva, že je to doklad o energetickom stave budovy. Vďaka nemu dokážete usúdiť, či vôbec spĺňa požiadavky na energetickú hospodárnosť.

šedé žiarovky

Ako sa z neho dajú zistiť informácie o energetike?
Každá budova spadá pod nejakú úroveň (na stupnici od A po G). Do toho spadá energia vrámci ohrevu vody, na vykurovanie miestností, potreba energie na ohrev vody, pre potreby vzduchotechniky, zabudovanej elektroinštalácie a osvetlenie, prípadne aj klimatizácie, ktorej popularita narastá. Závisí od typu budov, ktoré energie sa budú brať do úvahy.

Aké povinnosti vlastník budovy po úspešnom nadobudnutí energetického certifikátu?
1. Musí odovzdať energetický certifikát (platnú verziu) novému majiteľovi. Pri prenájme budovy musí zabezpečiť jeho osvedčenú kópiu nájomcovi.

2.Do piatich dní od prevziatia energetického certifikátu a energetického štítku ho musí vystaviť na verejne viditeľnom mieste, a to ak má budova viac než 250 metrov štvorcových a užíva ju orgán verejnej moci, no zároveň ju často navštevuje verejnosť. V druhom prípade ak má budova viac ako 500 metrov štvorcových.

rodinná budova

Všetky cenové záležitosti a referencie od profesionálov sa nachádzajú na stránke Energetického centra, kde sa dozviete podrobnosti ohľadom energetického certifikátu domu Certifikaciabudovy.Ak hľadáte profesionálov, ste na správnom mieste. Pobočka sa nachádza v Prešove, no služby sa poskytujú pre zákazníkov z každého kúta Slovenska.

Na stránke taktiež nájdete otázky ohľadom najčastejších myšlienkach zákazníkov. Odpovieme vám napríklad na to, za aký dlhý čas vám certifikát vyhotovíme, kedy je povinné zaobstarať si energetický štítok a tak ďalej.

Publikováno v Nezařazené