Výstavba trativodu pomocou paliet

Pri práci v sklade a iných logistických priestoroch musí fungovať určitý systém, vďaka ktorému sa môžu palety s tovarom či súčiastkami bez problémov presúvať. Bezproblémový chod v sklade či v iných logistických priestoroch dnes napomáhajú udržiavať aj rôzne automatizácie a inovácie, ktoré celý proces skladovania, prepravy a ďalších súvisiacich činností značne uľahčujú. K týmto automatizáciám a inováciám patrí napríklad pásová preprava, ale taktiež štandardizované palety, ktoré sa dokážu perfektne automatizáciám prispôsobiť a skladové činnosti následne prebiehajú oveľa jednoduchšie.

budovanie trativodu

Aj napriek tomu, že s paletami sa najčastejšie stretávame pravdepodobne v rôznych skladoch a v oblasti logistiky, vrátane týchto účelov sa dajú využiť aj pre iné účely, napríklad v oblasti stavebníctva. Konkrétne sa dá s pomocou využitia paliet vybudovať funkčný trativod, ktorý slúži na odvádzanie dažďovej vody, pretože tá by v kanalizácií nemala čo hľadať.

skladové priestory

Trativod by tým pádom mal mať vybudovaný každý dom, ale aj ďalšie stavby, pretože ak budova nemá trativod vybudovaný, v prípade silnejšej búrky môže dôjsť k upchatiu kanalizácie, vydutiu odpadových potrubí a vystúpeniu znečistenej vody naspäť dovnútra do toalety, umývadla či cez iné odtoky. Plastové palety na trativod slúžia k tomu, aby bolo v jeho medzi priestore viacej vzduchu, čo umožní dosiahnuť lepšiu akumuláciu vody. Dažďová voda sa prostredníctvom tohto systému nebude hromadiť, ale bezpečne sa odvádzať cez trativod do zeme, kde sa vsiakne alebo spojí s ostatnou podzemnou vodou. O trativode teda možno povedať, že ide o jamu, ktorá slúži ako zberač na zachytávanie nadbytočnej dažďovej vody, avšak táto jama je zabudovaná a ukrytá hlboko v pôde tak, aby voda mohla ňou pretekať ďalej do podzemia a tam sa potom porozptyľovala bez rizika ohrozenia fungovania kanalizácie.