Sú peniaze všetko?

Peniaze- platidlo dávno vymyslené. Ospevované a zatracované súčasne. Aký je vlastne vzťah k peniazom ?
Závisí celkom určite od :

dolary

  • Veku a miery životných skúsenosti pýtanej osoby
  • Od zdravotného stavu
  • Od momentálnej životnej situácie

Ak by sme sa pýtali ľudí rôzneho veku na potrebu peňazí a hlavne na množstvo peňazí, ktoré nevyhnutne potrebujú, zistili by sme,že ich názory sa rôznia-

Mladý človek má predstavu o dobrom príjme peňazí podstatne inú ako človek v preddôchodkovom veku. Je prekvapivé, aké vysoké finančné nároky má mládež pri nástupe do práce. Na jednej strane je to dobré, že si vedia peniaze zažiadať, no na druhej strane ich aj veľmi ľahkovážne dokážu míňať.

  • Samozrejme že sa nič nedá celkom zovšeobecniť. Isté ale je, že mladý človek je ochotnejší míňať peniaze na drahé veci ako človek starší.

Peniaze sú pre mladých symbolom postavenia, luxusu. Pre starších často symbolom moci.

V závislosti od zdravotného stavu by sme rozhodne dostali inú odpoveď na otázku významu a zmyslu peňazí od človeka zdravého, chorého a nevyliečiteľne chorého. Jeden potrebuje peniaze na získanie vhodných liečebných prostriedkov, iný na nákup obyčajných bežných liekov. Pre mnohých je žiaľ už problémom napríklad oprava chrupu. Položky za prácu zubára sa stali luxusom. Ak nemáš peniaze si stratený. Tu vidieť najmarkantnejšie nutnosť peňazí na dosiahnutie vhodnej zdravotnej starostlivosti. Ak ma ale pamäť neklame, tak z Ústavy máme nárok na bezplatnú lekársku starostlivosť. Skúste sa opýtať dôchodcov, koľko peňazí zo svojho malého dôchodku musia nechať v lekárni pri kúpe liekov ! Je to bezplatné ? No nie je !
Peniaze jednoducho potrebujú aby prežili.

Všetci ich vlastne potrebujem v prvom rade preto, aby sme obyčajne prežili- jedli, bývali, obliekali sa.

finance

Ostatné benefity vyplývajúce z množstva peňazí – dovolenky, autá, vily- nutne mať nemusíme. Potešia ale.
Miera míňania peňazí by ale mala byť vždy. Uvedomím si to spravidla na rôznych dovolenkách. Egypt, Turecko- stoly plné pokrmov, ktoré prevyšujú bežnú potrebu obživy- sú toho príkladom. Kde končí toto jedlo ? Ak v smetisku, potom je to viac ako strašné a alarmujúce. Hotely v Turecku robia každý deň „ohňostrojovú party“. Plytvanie ako vyšité v kontexte celospoločenskom. Prečo to robia ? Lebo my –turisti to chceme. Máme peniaze a chceme dostať za nich aj toto. Naozaj to chceme ? Nestačí ohňostroj na Silvestra ? Aj to je veľa!