Plusy a mínusy gymnázia

Nebudeme pochybovať o tom, že niet rodiča, ktorý by nemyslel na dobro svojho dieťaťa a nepristupoval by teda zodpovedne s plnou vážnosťou a rešpektom k výberu školy.

školáci

Gymnázia bývajú :

 • Osemročné
 • Klasické štvorročné
 • Bilingválne

Osemročné gymnázium je formou,  podľa môjho názoru , nie práve najlepšou pre dieťa. Na prvom stupni je málokedy dieťa vyprofilované tak, že zodpovedne pre neho túto formu vzdelávania môžeme vybrať. Všetko má plusy aj mínusy.
Plusy:

 • Zabezpečíme dieťaťu dobré vzdelanie v širokom spektre predmetov
 • Zabezpečíme dieťaťu možno vhodnejší okruh spolužiakov, na rovnakej vedomostnej úrovni
 • Už od ranného veku na neho bude kladený pocit dôležitosti a výnimočnosti

Mínusy:

 • Dieťa sa bude vzdelávať vo veľkom množstve informácii, ktoré ho nie vždy musia zaujímať
 • Stane sa elitárskym
 • Ak nebude chcieť pokračovať v štúdiu na vysokej škole, v tom prípade je osem rokov pobytu  stratou času
 • Nie vždy unesie mieru veľkej zodpovednosti a mieru našich očakávaní, ktoré do neho dávame

geometrie
Podstatne lepším riešením je klasické štvorročné gymnázium po ukončení základnej školy. Volíme ho vtedy ak :

 • Dieťa sa rado učí a má záujem o všetky predmety rovnako
 • Dieťa sa rado učí a má záujem o humanitné a prírodovedné predmety
 • Dieťa sa rado učí a má záujem o matematiku, fyziku, ale nie je až tak manuálne zručné, aby absolvovalo technickú školu
 •  Mnohokrát ale žiaľ sa vyberá gymnázium aj vtedy, keď nevieme , kam dať dieťa a rozhodnutie o budúcom povolaní nechávame na neskôr.
 • Nevhodným je aj výber gymnázia iba z dôvodu, že to je jediná škola vo vašom meste. Veruže, je ich ako húb po daždi. Určite viac, ako je potrebné a žiaduce.

Význam bilingválneho gymnázia je v jeho orientácii na ďalšie štúdium napríklad v zahraničí, alebo z dôvodu  snahy získať lepšie jazykové schopnosti.
 
Ak je to len trocha možne, volila by som odborné školy. Napriek tomu, alebo práve preto, že som moje deti dala na gymnázium.