Plusy a mínusy gymnázia

Nebudeme pochybovať o tom, že niet rodiča, ktorý by nemyslel na dobro svojho dieťaťa a nepristupoval by teda zodpovedne s plnou vážnosťou a rešpektom k výberu školy.

školáci

Gymnázia bývajú :

 • Osemročné
 • Klasické štvorročné
 • Bilingválne

Osemročné gymnázium je formou,  podľa môjho názoru , nie práve najlepšou pre dieťa. Na prvom stupni je málokedy dieťa vyprofilované tak, že zodpovedne pre neho túto formu vzdelávania môžeme vybrať. Všetko má plusy aj mínusy.
Plusy:

 • Zabezpečíme dieťaťu dobré vzdelanie v širokom spektre predmetov
 • Zabezpečíme dieťaťu možno vhodnejší okruh spolužiakov, na rovnakej vedomostnej úrovni
 • Už od ranného veku na neho bude kladený pocit dôležitosti a výnimočnosti

Mínusy:

 • Dieťa sa bude vzdelávať vo veľkom množstve informácii, ktoré ho nie vždy musia zaujímať
 • Stane sa elitárskym
 • Ak nebude chcieť pokračovať v štúdiu na vysokej škole, v tom prípade je osem rokov pobytu  stratou času
 • Nie vždy unesie mieru veľkej zodpovednosti a mieru našich očakávaní, ktoré do neho dávame

geometrie
Podstatne lepším riešením je klasické štvorročné gymnázium po ukončení základnej školy. Volíme ho vtedy ak :

 • Dieťa sa rado učí a má záujem o všetky predmety rovnako
 • Dieťa sa rado učí a má záujem o humanitné a prírodovedné predmety
 • Dieťa sa rado učí a má záujem o matematiku, fyziku, ale nie je až tak manuálne zručné, aby absolvovalo technickú školu
 •  Mnohokrát ale žiaľ sa vyberá gymnázium aj vtedy, keď nevieme , kam dať dieťa a rozhodnutie o budúcom povolaní nechávame na neskôr.
 • Nevhodným je aj výber gymnázia iba z dôvodu, že to je jediná škola vo vašom meste. Veruže, je ich ako húb po daždi. Určite viac, ako je potrebné a žiaduce.

Význam bilingválneho gymnázia je v jeho orientácii na ďalšie štúdium napríklad v zahraničí, alebo z dôvodu  snahy získať lepšie jazykové schopnosti.
 
Ak je to len trocha možne, volila by som odborné školy. Napriek tomu, alebo práve preto, že som moje deti dala na gymnázium.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup