Peniaze v domácom rozpočte

Väčšina to určite pozná. Výplata sa delí na povinné platby súvisiace napríklad s bývaním a na platby určené na stravovanie. Zaiste sú aj iné položky v domácom rozpočte, ale vo väčšine rodín práve platby za byt a stravu tvoria absolútnu väčšinu výdavkov.
Veľmi pozorne preto sledujeme , kde je aký plánovaný nárast  zo strany vlády napríklad pri cenách energie, alebo návrh na zníženie DPH pre určité komodity. Ak sa aj celkom nič nedeje tak nám ceny utešene rastú. Cena mäsa porástla o viac ako 30%.  Čím to je ?

investice.jpg

  • Jednak zmenšeným dovozom  mäsa z Poľska vzhľadom na neskutočné množstvo prešľapov tamojších spracovateľov mäsa, pre ktorých sa k nám doviezli nekvalitné až zdraviu škodlivé mäsové produkty.
  • Pod nárast cien mäsa sa celkom iste podpisuje aj zanikajúca produkcia bravčového a hovädzieho mäsa u nás.

Je obdobie jahôd a ja sa nestihnem čudovať, prečo sú také drahé.  Zo správ sa dozvedáme, že nemá kto robiť zber jahôd ! Pamätám si ešte školské moje brigády. Na základnej škole sme vždy išli 2-3 dni pomôcť vtedy ovocinárom pozbierať jahody. Prečo sa to nerobí teraz ? Bolo obdobie maturít a v stredných školách sa spravidla okrem maturantov nenachádzal nikto .
Chýba asi organizácia a určitá obava z toho, že to tu voľakedy bolo a že by nás hádam niekto mohol kritizovať. Radšej plačeme, že nemá kto zberať úrodu ! Aj žiaci by celkom isto privítali možnosť  ísť zbierať trebárs jahody, alebo iné ovocie  a mať zato brigádnicky zaplatené.
Je jednoduchšie doviezť cudzincov ? Ako náhle chceme totiž za danú prácu zaplatiť plat a nie brigádnicky zárobok, tak sa to nutne v cene predsa prejaví.

jahody.jpg

  • Všetci fňukajú a nik nezoberie rozum do hrsti !

A tak by sme mohli rad radom vymenovávať sezónne práce, kde spolupráca pestovateľov ovocia a zelenina so všetkými školami , nielen odbornými poľnohospodárskymi, by celkom isto priniesla úžitok.  Už sme to tu mali a oplatilo sa to ! Vráťme sa k tomu a nezavrhujme automaticky všetko, čo tu bolo voľakedy. Aj vtedy tu žili ľudia, aj vtedy tu rástla mládež a nebolo veru na škodu, že si mladí ľudia vyskúšali aj práce na poliach. Nerobme z toho politiku.

  • Jesť sa totiž musí bez ohľadu na režim v ktorom všetci žijeme!