Netrápte sa založením s.r.o., kúpte si ju!

Za peniaze si dnes môžete kúpiť všetko. A tým myslíme aj firmu, s ktorou budete môcť v čo najkratšom čase rozbehnúť svoj biznis. Touto cestou si výrazne skrátite čas, ktorý by ste inak venovali úradným povinnostiam pri zakladaní novej firmy. Se predaj sro vám ponúka novozaložené ready made spoločnosti, ako aj tie, ktoré majú za sebou reálnu podnikateľskú históriu.

Ready made sú spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré už sú zapísané v Obchodnom registri a majú splnené podmienky k tomu, aby s nimi mohol začať záujemca podnikať v čo najkratšom časovom období, resp. rýchlo a bez veľkej byrokratickej záťaže.

Podnikateľ, superhrdina

Majú takisto pridelených niekoľko najčastejších živnostenských opatrení, majú splatené základné imanie a v prípade záujmu sa ako kontaktná adresa dá pri ich zaevidovať virtuálne sídlo, ktoré si vyberiete z ponuky.

  • Sú skrátka ready, čiže pripravené pre tých, ktorí potrebujú obchodnú spoločnosť v krátkom čase alebo si chcú skrátiť „nekončiace“ úradné postupy pri jej zakladaní.

Pomerne veľkou výhodou sú potom aj ready made, ktoré sú zaregistrované pre DPH.

Ako už niekoľkokrát odznelo, výhodou kúpy je predovšetkým rýchlosť celého procesu. Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným sa predá v momente, ako sa prevedie jej obchodný podiel na nového spoločníka (na kupujúceho) a podá sa návrh na zapísanie týchto zmien do Obchodného registra SR.

Zamyslený podnikateľ, notebook

V opačnom prípade, a teda pri zakladaní firmy, určite treba počítať s väčšou časovou rezervou a všetky postupy sa tu musia vykonať pekne „od podlahy“. A to vrátanie získania osvedčenia o živnostenských opatreniach, potom aj registrácie podnikateľského subjektu na daňovom úrade, potrebné je splatiť minimálne základné imanie a nejakým spôsobom vyriešiť sídlo firmy. A to je iba náčrt základných postupov. Pri podstupovaní týchto krokov môže prísť k rôznym byrokratickým prekážkam alebo napríklad aj k prideleniu vysokej zábezpeky.

Publikováno v Nezařazené