Doslovný prepis textu

Citácia priama je v diplomovej práci doslovným prepisom použitého textu, teda kópia slovo od slova, bez akejkoľvek zmeny – takto citovaný úsek môže byť v rozsahu niekoľko slov, či niekoľkými viet, vždy však len nevyhnutne dlhý – slúži na vyzdvihnutie najdôležitejších myšlienok autora, či kontroverzného prístupu, ktorý sa od bežnej normy značne odlišuje. Priamu citáciu je nutné písať v úvodzovkách a text býva zosilnený kurzívou. Bezprostredne po citovanom úseku potom nasleduje odkaz na literatúru, vrátane uvedenia konkrétnej citované strany.

Voľné prerozprávanie – parafráza      

Parafrázujúc znamená v diplomovej práci voľným prerozprávaním texte autora – teda prepísanie informácií inými slovami, podľa potreby stručnejšie, či obsiahlejšie, vždy však s dodržaním danej myšlienky – parafráza texte musí vždy dávať totožný zmysel, ako predvolené originál. Rovnako za parafrázou nasleduje odkaz na prameň a to, či bude uvedená aj konkrétne strana, už záleží na individuálnych požiadavkách školy. Základný koncept záverečného projektu je jasne daný už vopred, musí sa jednať o vedecký text. S týmto vedomím je potrebné k písaniu pristupovať už od začiatku a vyvarovať sa zbytočných chýb ako je rozvláčnosť, používanie nevhodných slov a citového zafarbenia.

Publikováno v Nezařazené