Present continuous – výnimky pri používaní

Present continuous alebo present progressive sú dve pomenovania, ktorými sa v angličtine označuje prítomný priebehový čas.
Vo všeobecnosti platí, že ho používame pri rozprávaní o dejoch, ktoré prebiehajú práve teraz, alebo sú dočasné.
Napríklad:
I am reading an article. – Čítam článok.

Obrázek22

Na to, aby sme vedeli present continuous správne používať, je tiež dôležité poznať všetky výnimky a vedieť, kedy sa naopak nepoužíva.
O aké prípady sa jedná?

Present continuous nepoužiješ so stavovými slovesami
Pri stavových slovesách väčšinou platí, že sa v angličtine nepoužívajú s priebehovými časmi.
Stavové slovesá (stative verbs) sú slovesá, ktoré označujú určitý stav (pocity, vlastnosti, postoje).
Najčastejšie stavové slovesá, ktoré sa nepoužívajú s present continuous, sú napríklad tieto:

  • adore – zbožňovať
  • seem – zdať sa
  • understand – rozumieť
  • believe – veriť
  • exist – existovať
  • love – ľúbiť / milovať
  • prefer- uprednostniť/ preferovať

Obrázek11

3 výnimky z pravidla o stavových slovesách
Napriek tomu, že sa stavové slovesá nepoužívajú s priebehovými časmi, aj tu je niekoľko výnimiek.
Je to z toho dôvodu, že v angličtine existujú slovesá, ktoré môžu vo vete plniť funkciu aj činnostného, aj stavového slovesa.
Konkrétne sú to tieto:

  • to be (byť)
  • think (myslieť)
  • have (mať)


Zaužívané výrazy a štylistické trendy
To, čo môže byť v angličtine gramaticky správne, nemusí byť zároveň aj to, čo bežne počujeme v zahraničnej hudbe, reklamách alebo v rozhovoroch ľudí.
Present continuous je práve čas, ktorý sa v angličtine používa zámerne nesprávne.
Stačí sa napríklad pozrieť na známy slogan reťazca McDonald´s: “I’m Lovin’ It.”, ktorý používa priebehový tvar stavového slovesa „to love“ (ľúbiť), čo je gramaticky nesprávne.
V tomto prípade však ide o štylisktický trend a prítomný priebehový čas je použitý kvôli zveličeniu alebo zdôrazneniu.
Existuje veľa spôsobov, ako využiť present continuous. Ak budete dôsledne precvičovať angličtinu, bude to pre vás veľmi ľahké.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup