Present continuous – výnimky pri používaní

Present continuous alebo present progressive sú dve pomenovania, ktorými sa v angličtine označuje prítomný priebehový čas.
Vo všeobecnosti platí, že ho používame pri rozprávaní o dejoch, ktoré prebiehajú práve teraz, alebo sú dočasné.
Napríklad:
I am reading an article. – Čítam článok.

Obrázek22

Na to, aby sme vedeli present continuous správne používať, je tiež dôležité poznať všetky výnimky a vedieť, kedy sa naopak nepoužíva.
O aké prípady sa jedná?

Present continuous nepoužiješ so stavovými slovesami
Pri stavových slovesách väčšinou platí, že sa v angličtine nepoužívajú s priebehovými časmi.
Stavové slovesá (stative verbs) sú slovesá, ktoré označujú určitý stav (pocity, vlastnosti, postoje).
Najčastejšie stavové slovesá, ktoré sa nepoužívajú s present continuous, sú napríklad tieto:

  • adore – zbožňovať
  • seem – zdať sa
  • understand – rozumieť
  • believe – veriť
  • exist – existovať
  • love – ľúbiť / milovať
  • prefer- uprednostniť/ preferovať

Obrázek11

3 výnimky z pravidla o stavových slovesách
Napriek tomu, že sa stavové slovesá nepoužívajú s priebehovými časmi, aj tu je niekoľko výnimiek.
Je to z toho dôvodu, že v angličtine existujú slovesá, ktoré môžu vo vete plniť funkciu aj činnostného, aj stavového slovesa.
Konkrétne sú to tieto:

  • to be (byť)
  • think (myslieť)
  • have (mať)


Zaužívané výrazy a štylistické trendy
To, čo môže byť v angličtine gramaticky správne, nemusí byť zároveň aj to, čo bežne počujeme v zahraničnej hudbe, reklamách alebo v rozhovoroch ľudí.
Present continuous je práve čas, ktorý sa v angličtine používa zámerne nesprávne.
Stačí sa napríklad pozrieť na známy slogan reťazca McDonald´s: “I’m Lovin’ It.”, ktorý používa priebehový tvar stavového slovesa „to love“ (ľúbiť), čo je gramaticky nesprávne.
V tomto prípade však ide o štylisktický trend a prítomný priebehový čas je použitý kvôli zveličeniu alebo zdôrazneniu.
Existuje veľa spôsobov, ako využiť present continuous. Ak budete dôsledne precvičovať angličtinu, bude to pre vás veľmi ľahké.