Nová daň z poistenia

Odvádzať ju teda budú poisťovne, no mnohí sa obávajú, že zaťažení budú ich klienti. Cena za poistenie sa tak bude skladať z dvoch položiek: poistného a dane.
Nová daň by mala mať sedem sadzieb, a to od 0 % pri vybraných odvetviach životného poistenia až po 18-percentnú sadzbu pri poistení luxusných lodí a lietadiel používaných na rekreačné účely.

investice

Odporcovia novej dane z poistenia sú toho názoru, že nová daň sa dotkne aj starších i nových poistných zmlúv, čo sa prejaví v drahších poistných produktoch, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia klienti poisťovni. Tento názor zastávajú napriek tomu, že podľa Ministerstva financií by k zvyšovaniu cien poistných produktov nemalo dôjsť.

Problematika zavedenia novej dane z poistenia však nebude mať dopad len pre klientov v podobe možných zvýšených cien poistných produktov, ale aj pre samotných sprostredkovateľov poistení. Nová daň z poistenia predpokladá aj vyššie náklady poisťovní, ktorí sa budú snažiť tieto náklady znižovať, čo môžu dosiahnuť napríklad znížením nákladov na sprostredkovateľov (napr. znížením počtu sprostredkovateľov na poistnom trhu). Pre samotné sprostredkovanie poistenia môže mať nová daň tiež negatívne dôsledky v podobe ťažšieho predaja poistných produktov.

Podľa dôvodovej správy Ministerstva financií SR sú dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane doterajšie poznatky z odvodu prijatého poistného z neživotného poistenia, ktorý je zavedený od 01.01.2017 a ktorý je nesystémovým a neefektívnym opatrením a spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam. Podľa členov SLASPO predložený návrh zákona však neodstraňuje problémy, ale naopak ich prehlbuje a navrhovaným rozsahom zdaňovania ide vysoko nad rámec predpokladov sektora.

úspory

Členovia SLASPO nezdieľajú názor Ministerstva financií SR a principiálne nepodporujú daň z poistného, nakoľko podľa ich názoru nová daň z poistenia paradoxne postihne tých ľudí, ktorí sa rozhodli dobrovoľne uzavrieť poistnú zmluvu, aby ochránili seba a svoj majetok. Poistná daň znamená, že sa zdaňuje tento akt zodpovednosti podobne, ako sa zdaňuje spotrebnou daňou napr. „nezodpovednosť“ v podobe nákupu cigariet, dodalo SLASPO.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup